Project Description

Poniższe zlecenie to naprawa rynny, zlecenie to było skutkiem ostatnich mroźnych, zimowych dni, które obfitowały w ogromne oblodzenia i wiszące sople. Uszkodzeniu uległa rynna w wielu miejscach, naprawa wymagała poprawienia mocowań, wymiany niektórych elementów na nowe, sprawdzenia szczelności połaczeń oraz ponownego malowania niektórych miejsc. Na zdjęciu widoczny jest Nasz nowy podnośnik Wumag WT 250.