Oferujemy profesjonalne odśnieżanie dachów na terenie całego Krakowa i okolic. Nasze doświadczenie oraz zaplecze techniczne pozwala nam zaoferować kompleksowe usługi odśnieżania zarówno dachów jak i terenów przylegających do nieruchomości. Świadczymy usługi „POGOTOWIA ŚNIEŻNEGO”, dysponując zarówno podnośnikami jak i personelem, który w nagłych sytuacjach pozostaje w gotowości do wyjazdu. Najczęstszym problemem są tworzące się nawisy śnieżne i sople lodowe zwisające nad przejściami nad chodnikami. Zapobiegamy oderwaniu się tego rodzaju niebezpiecznych części lodowych, przechwytując je i bezpiecznie zwożąc w koszu podnośnika na ziemię, a później w razie potrzeby wywozimy we własnym zakresie.

CENNIK ODŚNIEŻANIA

UsługaCena
Odśnieżanie boisk, placów, parkingów0,5 – 2,5 zł m2
Odśnieżanie ulic wewnętrznych i dojazdów0,4 – 3,0 zł m2
Odśnieżanie dachów płaskich o powierzchni do 1000 m2od 3,0 zł m2
Odśnieżanie dachów płaskich o powierzchni od 1000 do 2600 m2od 2,5 zł m2
OOdśnieżanie dachów płaskich o powierzchni powyżej 2600 m2m2od 1,8 zł m2
Usuwanie nawisów i sopliod 3,0 zł mb.
Wywóz śnieguod 20 zł m3
Posypywanie piaskiem, solą, chlorkiem potasudo uzgodnienia

 

ODŚNIEŻANIE DACHU, PRZEPISY I KARY

Przepisy prawa nie mówią wprost co nas czeka w związku z „niewywiązaniem się z obowiązku odśnieżania” przestrzeni dachowej.
Jasne jest, że w zgodzie z art. 91a ustawy o Prawie Budowlanym:

właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Minimalna kwota grzywny jaka może być nałożona na podstawie art. 91a ustawy – Prawo budowlane wynosi 1000 złotych.

Należy wspomnieć, że obowiązuje w tym przypadku także ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz 848), która podaje przedział 500-1000zł.

Jak funkcjonariusz zinterpretuje przepisy, nie odpowiemy, ale jedno jest pewne- lepiej nie dopuścić do sytuacji w której się tego dowiemy na własnej skórze.

Wielkość pokrywy śnieżnej kontrolujemy zarówno pod kątem nacisku na powierzchnie dachu (ryzyko zawalenia) jak i pod kątem ew. spadów zalegających mas śniegu na przylegające do budynków chodniki.

Każda powierzchnia dachowa ma różną dopuszczalną pokrywę śnieżną, jaka może na niej zalegać. W celu oszacowania potrzebne jest indywidualne wyliczenie podane w normie:

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
Przyjmuje się średni ciężar ( jednostka to kN/m3 ) :
– świeżego śniegu – 1 ,
– osiadłego (kilka godzin lub dni po opadach) – 2 ,
– starego (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) – 2,5-3,5 ,
– mokrego – 4 .

Przy podejmowaniu decyzji o odśnieżeniu dachu należy pamiętać, że nieruchomość mogła być projektowana w czasach, kiedy obowiązywały łagodniejsze przepisy dot. dopuszczalnego obciążenia śniegiem i aktualny stan nośny konstrukcji dachu może być mniejszy aniżeli w czasie jego projektowania, a także z przyczyn zużycia technicznego.

W tych szczególnych przypadkach nadmiar śniegu lub lodu na dachu może doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji nieruchomości, i ostatecznie zagrozić jego zawaleniem

W praktyce ustalenie grubości pokrywy śnieżnej nie jest proste, ponieważ należy też uwzględnić specyfikę danego dachu w rozkładaniu się na nim śniegu związaną z ukształtowaniem powierzchni dachu (np. mogą tworzyć się worki, nawisy śniegowe i oblodzenia przeciążające pewne elementy konstrukcji dachu) i z lokalnymi warunkami pogodowymi towarzyszącymi opadom.

Stosowną ekspertyzę powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Spadający z dachu śnieg, zwłaszcza w połączeniu z lodem może osiągnąć dużą masę oraz prędkość. Oba czynniki sprawiają, że taki zalegający śnieg staje się bardzo niebezpiecznym „pociskiem” dla przechodniów.

Znane są przypadki trwałych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci powstałych w wyniku spadu zalegającego na dachach materiału śnieżnego.

Jeśli dysponujesz własnym personelem do odśnieżania dachu, możesz po prostu wynająć nasz podnośnik koszowy