“..na przestrzeni lat 2011-2013 realizowała zlecenia z zakresu wynajmu i robót podnośnikiem na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zlecenia zostały wykonane w terminie, zgodnie z szczegółowymi wytycznymi i oczekiwaniami Zamawiającego..
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
“…Usługi wykonywane były z należytą starannością i fachowośc