Project Description

Budowa ta dotyczy nowego projektu w Krakowie, a mianowicie rozbudowy nowej trasy tramwajowej z Krowodrzej Górki na Górkę Narodową. Prace przedstawione na zdjęciach dotyczyły kolejnego etapu prac, to znaczy montażu oświetlenia. Do tego zlecenia posłużyła nam nasza najniższa zwyżka, była wystarczająca do wysokości tych lamp. Tak duże przedsięwzięcie wiąże się z ogromnymi utrudnieniami dla mieszkańców, jednak koniec inwestycji planowany jest z końcem roku 2023.