Project Description

Do realizacji tego zamówienia konieczne było użycie podnośnika 24 metrowego Ruthmann T220B. Jego parametry pozwoliły na sprawne wykonanie prac przy tym budynku. Wysokość budynku wynosiła ok 20 metrów, ale konieczne było zapewnienie wysięgu bocznego w okolicach 14-16 metrów, aby z jednego położenia wykonać jak najwięcej prac montażowych. Pracownicy rozwieszali specjalnie dobraną drobno oczkową siatkę przeznaczoną do ochrony przed dostaniem się ptaków np do balkonów.

Tutaj siatka ta miała spełniać dwojakie zadanie : po pierwsze miała stanowić wspomnianą wcześniej ochronę przed ptactwem typu gołębie ( siadanie na wystających elementach gzymsów i zdobień betonowych i brudzenie elewacji odchodami ), po drugie : celem zastosowania siatki jest ochrona przed ewentualnym odpadaniem tzw. „luźnych” tynków i wyeliminowanie tym samym zagrożenia pieszych przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia. Siatka jest koloru białego, dzięki czemu po rozciągnięciu jej na powierzchni ścian już z odległości 10-15 metrów jest praktycznie niewidoczna.

Podczas wykonywania zlecenia mieliśmy również wizytację ornitologa z UMK w celu weryfikacji zauważonych gniazd i wysłuchanie ewentualnych wskazówek jak postępować w wypadku potwierdzenia legowisk ptasich. Okazało się iż otwory w najwyższych partiach ścian budynku są w części zasiedlone przez Pustułkę czyli gatunek Sokoła Wędrownego. Dzięki obustronnej chęci współpracy i porozumienia wszyscy wyszliśmy cało z tej nietypowej sytuacji. Ekolodzy, inwestorzy, wykonawcy i podwykonawcy wykazali się wyrozumieniem i finał jest satysfakcjonujący dla wszystkich nas no i dla świata zwierząt rzecz jasna.